Rule_left-side
Commerce
Rule_header

Mijn timmeren aan een schoner verschiet

Rule_features

  • De zware stappen van de oerwoudolifant worden overstemd door de doun-doun.
    De tshaka-tshaka ontsluiert het sluipend naderen van de luipaard.
    De tam-tam wijst de plaats aan waar de klem gelopen antiloop de horens uit de lianen tracht te rukken.
    De klanken van de likembe overvleugelen de zang van de patrijs die het ondergaan van de zon aankondigt.
    De marimba begeleidt de stem van de mens… Al vertellend, al zingend en al musicerend leidt Griotshitenge U doorheen het vochtige equatoriale woud. De bonobo, de chimpansee en de gorilla zijn daar heer en meester. Met wederzijds ontzag leven ze er in harmonie met de hun omringende natuur. Temidden van het woud lijkt elk wezen wel te zeggen: ‘Zolang dat de geesten van de voorouders welwillend bejegend worden, komt alles recht ...’
 
Rule_right-side